Mol goten

Wat zijn mol goten en waarom gebruiken we dit?

Een mol goot wordt geregeld gebruikt in de wegenbouw. Een mol goot is een gootconstructie waardoor het water afgevoerd kan worden naar bijvoorbeeld een straatkolk. Deze mol goten worden veelal gebruikt bij grote opdracht voor gemeenten. Mol goten kunnen gelegd worden als grote betongoten maar kunnen ook handmatig gelegd worden met klinkers.