Aalten

Half maart is ter Maat b.v. begonnen aan een prachtig nieuw project in Aalten. De Gemeente Aalten en NTP zijn na een intensief participatieproces met de directe omgeving gekomen tot een definitief ontwerp met veel duurzame toepassingen. In opdracht van NTP mag ter Maat b.v. dit prachtige project uit gaan voeren.

De Gemeente Aalten wil dat met dit ontwerp ingezet wordt op het verbeteren van de verkeersveiligheid door in beide straten de snelheid terug te brengen van 50 naar 30 km per uur. Door de inrichting hierop aan te passen verwachten zij dit doel met dit project te behalen. Ook krijgt de straat een groenere inrichting wat betekent dat er meer groen en bloeiende beplanting geplaatst zal worden. Hierdoor trekt het regenwater direct de grond in en zo krijgt de weg een aantrekkelijke uitstraling. Met deze maatregelen zijn de Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat beter bestand tegen het veranderende klimaat.

Duurzame toepassingen

De Gemeente Aalten is samen met haar bewoners en NTP gekomen tot een ontwerp met veel duurzame toepassingen, waaronder:

– Rood Grasfalt in de fietsstroken
– Gebakken klinkers in de rijbaan (duurzaam vanwege de lange levensduur)
– Cementloze betonstraatstenen in de parkeervakken
– Dubbelklinkers met betongranulaat als grindvervanging in de voetpaden
– Toevoegen van totaal 800 m3 hemelwaterinfiltratie en berging (klimaatadaptief)
– Groenvakken lager aanleggen zodat hemelwater eerst de mogelijkheid krijgt om te infiltreren in de groenstroken (tegengaan van droogte)
– Toevoegen 2800 m2 prairiebeplanting (biodiversiteit) onderhoudsvriendelijk Hergebruik vrijkomende fundaties
– Afkoppelcampagne particuliere woningen (in ruil krijgt iedereen in de straat die zich aanmeld een regenton)

Start werkzaamheden

Ter Maat b.v. is in week 11 begonnen met haar werkzaamheden binnen dit project in Aalten. Verwacht wordt dat de werkzaamheden medio november afgerond zullen zijn.

Werkzaamheden

Ter maat b.v. houdt zich binnen dit project bezig met diverse werkzaamheden, waaronder:

– Het machinaal aanbrengen van betonbanden
– Het aanbrengen van molgoten
– Het machinaal aanbrengen van dubbelklinkers in de trottoirs
– Het machinaal aanbrengen van gebakken dikformaten
– Het zagen van passtukken voor het aanbrengen van gebakken dikformaten

Ter Maat b.v.

Benieuwd binnen welke projecten wij nog meer aan het werk zijn? Klik dan hier.

Informatie
OpdrachtgeverNTP LocatieAalten Duur8 maanden StatusBeginfase
15/03/2021

Project gestart

Project opgeleverd