Straatkolk

Wat is een straatkolk?

Een straatkolk/trottoirkolk wordt in de volksmond vaak ‘put’ genoemd. Een straatkolk is een voorziening in de wegenbouw die ervoor zorgt dat regenwater afgevoerd wordt. Een kolk wordt aangesloten op een regenwater- of vuilwaterriool of soms op een directe afvoerleiding naar oppervlaktewater. Deze kolken plaatsen wij geregeld tijdens de uitvoer van grote projecten voor gemeenten. Er zijn in Nederland naar schatting 6 tot 7 miljoen kolken.